h1

A área de Docencia e Formación está integrada por un equipo multidisciplinar de profesionais: Médicos, Dues, Tcaes, Técnicos e Persoal Administrativo, co obxectivo de ter unha visión plural das necesidades formativas que se poidan xerar na Estrutura organizativa de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Contribuimos ao desenvolvemento profesional continuo dos profesionais, mediante a identificación, coordinación e desenvolvemento de actividades formativas orientadas á mellora da calidade dos coidados, de acordo aos obxectivos da organización.