h1

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RESIDENTES MIR

 

O servizo de Anestesiología-Reanimación está acreditado para a docencia de Residentes-MIR da especialidade desde o ano 1991 polo Ministerio de Sanidade e Consumo.

Desde o ano 2006 esa dotación de prazas ampliouse a dous residentes por ano. Nestes 20 anos formáronse máis de 20 especialistas en Anestesiología-Reanimación no noso servizo, algúns dos cales desenvolven hoxe a súa actividade profesional noutras comunidades autónomas por exemplo Asturias e Cataluña.