h1

Consideramos a formación dos residentes como un aspecto primordial dentro do servizo, formación que debe ser asumida por todo o servizo.


OBXECTIVOS DOCENTES

Os obxectivos docentes na formación especializada no campo da angiología e cirurxía vascular comprenden tantos os aspectos teóricos do diagnóstico e tratamento da patoloxía vascular así como o manexo cirúrxico das enfermidades que afectan o sistema circulatorio periférico. Por iso, a formación dos residentes debe comprender a aprendizaxe das habilidades médicas desenvolvidas nas áreas de hospitalización, consultas externas e urxencias, así como as habilidades que se deben adquirir na área cirúrxica.

A formación dos residentes na especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular pasa por varios aspectos que desagregamos en:

Formación práctica:

  • Rotacións internas
  • Rotacións externas
  • Rotacións noutros Servizos de Cirurxía vascular

Formación teórica:

  • Formación continuada (Sesións e seminarios)
  • Congresos nacionais e internacionais
  • Bolsas e premios
  • Traballos de investigación