h1

Os nosos servizos son:
 • Reanimación cardiopulmonar avanzada. (R.C.P.)
 • Atención e tratamento Politraumatizado.
 • Transporte secundario intrahospitalario asistido.
 • Atención e tratamento do Shock de calquera etioloxía.
 • Asistencia avanzada ao paciente con disfunción multiorgánica.
 • Diagnóstico de morte encefálica.
 • Mantemento do doante de órganos.
 • Monitorización cardíaca e hemodinámica básica e avanzada.
 • Soporte hemodinámico farmacolóxico.
 • Asistencia circulatoria mecánica (Balón contrapulsación)
 • Monitorización e tratamento cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiocirculatoria grave.
 • Vixilancia post cateterismo cardíaco do paciente coronario complicado.
 • Monitorización trastornos do ritmo cardíaco.
 • Tratamento arritmia grave con inestabilidade hemodinámica.
 • Implantación de marcapasos temporal endocavitario.
 • Cardioversión sincronizada e Desfibrilación.
 • Cateterización venosa central e arterial.
 • Monitorización de función respiratoria e intercambio gaseoso.
 • Instauración, manexo e control da vía aérea artificial.
 • Ventilación invasiva.
 • Ventilación mecánica non Invasiva (V.M.N.I.)
 • Realización de traqueotomía percutánea.
 • Implantación e mantemento drenaxes pleurales e pericárdicos.
 • Control e mantemento alimentación enteral e parenteral.
 • Monitorización e tratamento das alteracións hidroelectrolíticas e metabólicas graves.
 • Técnicas continuas de substitución renal nas súas distintas modalidades.
 • Tratamento acidose diabética severa e outras descompensacións endocrinolóxicas.
 • Tratamento Hipotermia
 • Tratamento da Hipertermia maligna.
 • Asistencia inmediata e prolongada ao paciente traumático de alto risco.
 • Implantación catéter intracraneal e Monitorización e control de Presión intracraneal.
 • Hipotermia terapéutica.
 • Tratamento do paciente grave con Accidente Cerebro Vascular Agudo.
 • Tratamento fibrinolítico no Ictus isquémico.
 • Control e Tratamento crise convulsivas de difícil control.
 • Atención a pacientes en Coma.
 • Coidados Patoloxía Infecciosa grave
 • Meninxite e Pneumonías graves.
 • Sepsis e Shock séptico.
 • Infeccións graves en immuniodeprimidos.
 • Tratamento Pancreatite grave.
 • Tratamento Insuficiencia hepática.

Atención intrahospitalaria extraunidade a requerimento de calquera facultativo do Hospital as 24 horas do día, todos os días do ano.

Oferta á atención e control de pacientes cuxa necesidade de asistencia, con independencia da súa patoloxía, supere a ofertada polas unidades de hospitalización convencional.

Coordinación transplante de órganos.

Participación en comités hospitalarios. Comisión de Historias Clínicas, Farmacia, Nutrición, Transfusións e na de Infecciosas e Política antibiótica.