h1

O modelo convencional de Hospital de Día de Xeriatría é un modelo baseado na Rehabilitación e no mantemento da funcionalidade do paciente para evitar a discapacidade e dependencia.

Con unha descripción da situación actual, análisis  dos elementos necesarios e as barreiras para unha adecuada integración entre ámbitos asistenciais, realízase neste proxecto unha proposta de integración asistencial do paciente institucionalizado a traverso do hospital de día de procesos de Xeriatría entre cuatro residencias sociosanitarias e o servicio de Xeriatría  e a Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. 

O servicio de Xeriatría do HULA fai un seguimento proactivo e de atención compartida de pacientes institucionalizados captados e seleccionados da pirámide de Kaiser das residencias sociosanitarias, segundo o nivel de estratificación e fraxilidade dos pacientes.

Documentos relacionados Documentos relacionados