h1

O día 15 de Outubro terá lugar ás 13,45 horas no Salón de Actos do HULA Sesión Clínica do Servizo de Medicina Interna na que se fará a presentación co Servizo de Anatomía Patolóxica do BIOBANCO (da Eoxi de Lugo, Cervo e Monforte)

Trátase de novo Servizo, situado no HULA en integrado na Rede Galega de Biobancos, que acollerá unha colección de mostras biolóxicas humanas para investigación biomédica e permitirá fomentar e centralizar a investigación biomédica.