h1

Parámetros recollidos en tubo para plasma (con heparina de litio: ALT, amilasa, bilirrubina total e directa, calcio, cloruro, creatinina,, glicosa, potasio, LD, sodio, osmolalidad (parámetro calculado), procalcitonina, proteína C reactiva, proteína, urea)

Presentan un prazo máximo de entrega de resultados de 2 horas.

Parámetros recolleitos en xiringa ou capilares heparinizados (gasometría, calcio iónico e lactato).

Teñen un prazo máximo de entrega de resultados de 30 minutos.

 

Fármacos urxentes: (digoxina, fenitoína, litio, metotrexate e valproato).

Prazo máximo: 3 horas.

 

Orina urxentes: (amilasa, creatinina, potasio, sodio, urea, DRAS, osmolalidad (parámetro calculado), test de embarazo e drogas de abuso en ouriños (anfetamina, cocaína, tetrahidrocanabinol, benzodiacepina, antidepresivos tricíclicos; barbitúricos, metanfetamina, opiáceos, metadona, metilendioximetanfetamina).

Prazo máximo: 2 horas.

 

Líquido cefalorraquídeo: (reconto celular, glicosa, proteínas, xantocromía).

Prazo máximo: 2 horas.

 

Líquido sinovial: (cristais, reconto, glicosa)

Prazo máximo: 2 horas.

 

Marcadores cardíacos: (CK, NT-prol-BNP, Troponina I).

Prazo máximo: 2 horas.

 

Líquido pleural: (glicosa, LD, proteínas, reconto celular, pH).

Prazo máximo: 2 horas excepto pH: 30 minutos.

 

Líquido ascítico: (amilasa, colesterol, glicosa, LD, proteínas, reconto celular, triglicéridos). Prazo máximo: 2 horas.

 

Líquido de diálese peritoneal: (creatinina, glicosa, reconto celular, urea).

Prazo máximo: 2 horas.