h1


Todas as urxencias de Primaria dos municipios de Lugo e Friol serán atendidas nas novas instalacións.

As instalacións, con máis de 8.000. metros cadrados construídos darán servizo ata a 240.000 usuarios de toda a cidade e arredores.

Concentra a atención primaria ordinaria, a atención urxente (PAC), así como servizos especializados 

O CIS de Lugo alberga a base do 061, centro de saúde e PAC (46 consultas), área de saúde mental (22 22 consultas), así como espazos especializados en saúde bucodental, fisioterapia, saúde da muller ou radiodiagnóstico.