h1


Este galardón, concedido pola editora Sanitaria 2000, ten como obxectivo recoñecer as iniciativas de maior interés, as mellores prácticas e as traxectorias mais destacadas del sector sanitario
 
Neste acto, a Área sanitaria de Lugo, Cervo y Monforte foi galardoada pola publicación Redacción Médica como a mellor administración sanitaria gallega do último ano.
 
Redacción Médica destacou a implantación do sistema Hermes como unha ferramienta de integración asistencial que está revolucionando, entre outras cuestions, as vías de comunicación e entendimiento entre a atención primaria e o hospital. 
 
Cando un paciente de un centro de saúde da área do hospital de Lugo necesita visitar ó especialista, o seu médico de cabeceira ten tres formas de conducilo ó hospital. 

Son as chamadas vías de derivación, que se establecen en función da urxencia do caso e en base a uns criterios claros e consensuados por especialistas e médicos de familia. Hai unha vía rápida, unha non presencial e unha ordinaria.

Dende a implantación de Hermes a demanda de citas para o especialista por vía ordinaria ten diminuido un 4 %, mentras que as non presenciais subiron un 64 % e as vías rápidas un 224 % respecto das categorizacions previas do Sergas.