h1

DENOMINACIÓN DO PROXECTO SUBVENCIONADO:


OBRAS DE REFORMA DE LOCAIS E DAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS ACTUAIS, CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CALOR MEDIANTE COMBUSTIBLE DE BIOMASA, NO CENTRO DE SAÚDE DE QUIROGA, PERTENCENTE Á EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE.
EXPEDIENTE: AB-EIL1-16-019

OBXECTIVO:

“CONSEGUIR UNHA ECONOMÍA MÁIS LIMPA E SOSTIBLE”